SMRT FAŠIZMU! SLOBODA NARODU!

MIRZA HASANEFENDIĆ

SMRT  FAŠIZMU!  SLOBODA NARODU!

Ravo prije sedamdeset godina u Mrkonjić Gradu, 25 novembra 1943 na zasjedanju ZAVNOBiHa osnovna je Socijalistička Republika  BiH, a 1995 u Dejtonu je utemeljena ”demokratska” BiH. Sa ove vremenske distance zanimljivo je uporediti domete socijalističke i demokratske BiH!

Mrkonjićka BiH

Ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata BiH koja je njihova zajednička i nedjeljiva domovina, koja garantuje;

Slobodu vjeroispovjesti i savjesti kao i ravnopravnost svih vjeroispovjesti;

Slobodu zbora i dogovora, udruživanja i štampe;

Ličnu i imovinsku sigurnost gradjana, kao i slobodu privatne incijative u privrednom životu;

Ravnopravnost žena sa muškarcima, kako u političkom životu zemlje tako i u svom oblastima društvene djelatnosti;

Izborno pravo u demokratskoj BiH birači će vršiti tajnim glasanjem na osnovu opšteg, jednakog i neposrednog prava glasa;

Aktivno i pasivno pravo ima svaki gradjanin i gradjanka koji su navršili 18 godina života, a nisu lišeni prava tog glasa;

Svakom gradjaninu zajamčeno je pravo žalbe na rješenje organa vlasti, kao i pravo molbe i pritužbe svim organima državne vlasti

Niko ne može biti osudjen bez prethodnog sudkog postupka!

 

Dejtonska BiH

Podijeljena službeno u dva entiteta, a neslužbeno u mali milion malih pašaluka, malih knjaževina i mini banovina, u kojoj lokalni moćnici su koncetrisali svu moć u svojim rukama i oni su ti koji optužuju, sude, presudjuju i izvršavaju sve vrste, prije svega političkih i nacionalnih, presuda!

U demokratskoj BiH primjetan je masovan nedostatak partizana i antifašista,  a sve češća i sve masovnija pojava četnika, ustaša i wehabija!

Nacija je postala baza za nacionalizam, na kojoj se grade društvene vrijednosti i duboke podjele društva, a nikako  kulturno i vjersko bogatsvo različnosti, koje bi trebalo  da obogati i zbliže ljude na prostoru BiH, prihvatajući vrijednosti drugih kao obogaćivanje životne sredine!

Pravna država u BiH je virtuelna kartegorija, pa imovinska i lična sigurnost gradjana  zavisi od sreće i dobre volje kriminalaca, organizovanih u kriminalne bande koje nosaju ”puške” po gradu i dijele svoju pravdu!

Briga vlasti za imovinsku i pravnu sigurnost gradjana  je ”šaljiva” kategorija.

Nekada su se gradjani žalili ”državi” a sada se mogu žaliti samo ”Upravi vodovoda” , odnosno mogu izraziti jedino na taj način ( po staro sarajevskom žargonu) svoje frustracije da ono što im objektivno pravno pripada, a ne mogu dobiti jer nema pravne regulative!

Nekada je bilo po ”totalitarnom”  zakonu jedan čovjek i jedna žena u braku, a danas kažu da ima u BiH brakova jedan čovjek sa dvije,tri, četiri žene……Država vjerovatno to zna, ali ništa ne preuzima jer je religija iznad države, a društva za prava žena su poput ameba, bez okusa i mirisa, i  više su nekako dekorativni element društva, nego stvarna snaga u službi zaštite ljepše polovine društva.

Nekada su vjerski objekti  gradjeni po zakonskoj regulativi, a danas se grade po izboru visokih vjerskih dostojanstvenika, po sistemu; gdje god vidiš zgodno mejsto tu crkvu ili džamiju ”zasadi”,pa se tako dešava da se vjerski objekat gradi, uprkos njegovom protivljenju, na privatnom vlasništvu vjernika druge religije!

Oštećeni vlasnik terena na kojem je izgradjen objekta koji pripada drugoj konfesiji, može samo da se žali upravi vodovoda, jer danas je demokratija, a ne prošlo vrijeme totalitarnog režima kada se držalo de reda i discipline!

Titovi ”partizani” su išli u mirovne misije Ujedinjenih Nacija šezdestih godina na Bliski Istok u službi mira, a danas neki ljudi iz BiH idu na Bliski Istok da bi ratovali i ginuli u jednoj zemlji za čije postojanje su prvi put čuli od svojih vjeroučitelja!

Nekada u Mrkonjićkoj BiH religija, nikada zabranjena,  bila je na margini društva, a danas je pokretačka snaga i politička inspiracija u tom ”malo-milionskom” mozaiku bosanko-hercegovačkih banovina, knjaževina i pašaluka,  divnim primjerima zajedničke kohabitacije politike i kriminala!

Autor ovog teksta, u najboljem demokratskom maniru, ostavlja svakom čitaocu pojedinačno, da se sam lično odredi prema dometima socijalizma i demokratije u BiH!

Novembar 2013 napisao Mirza Hasanefendić

About mirzahasanefendic

Née en Bosnie-Herzégovine, dans la vile de Sarajevo, Mirza hasanefendic eu une brillante carrière d'ingénieur, journaliste, écrivain et merveilleux père de famille...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply