ELEKTRIČNI PROMET U SARAJEVU!

pripremio i uredio MIRZA HASANEFENDIĆ

Sarajevo je jedan od prvih evropskih gradova, koji je proizvodio struju i imao istu za rasvjetu, domaćinstva i posebno za električni tramvaj. U prvom tekstualnom dijelu su navedeni stvarni istorijski podaci o prvoj centrali, a u drugom dijelu je orginalni faksimil (bez ijedne korekcije) nepoznatog autora iz toga vremena. Tekst pun ličnih utisaka autora i pisan na maternjem jeziku onog vremena. Pojedine neobične riječi nisu greška nego su jezički izraz tog vremena, a jezik je promjenljiva kategorija sa vremenom.

ELEKTRANA U SARAJEVU

Termoelektrana Sarajevo

Zemaljska vlada BiH je 1894. godine osnovala preduzeće „Elektrana“ koje će potrošačima davati električnu struju. Iste godine Zemaljska vlada BiH izdala je privremene propise za davanje električne struje od Elektrane Sarajevo. To su bili prvi opći uslovi za isporuku i prvi tarifni sistem za prodaju električne energije u Sarajevu. TE „Sarajevo“ svečano je puštena u pogon 1. maja 1895. Godine, za potrebe rasvjete u domaćinstvima, ulicama, uredima, za elektromotorne pogone u industriji i zanatstvu, te za pogon novih motornih vozila gradskog tramvaja.

Tada je imala tri parna kotla, 3 stabilne parne klipne mašine po 150 KS. Svaka ova mašina pogonila je preko užnog prenosa po 2 istosmjerna generatora snage po 60 kW, svi istosmjernog napona, i to 110 V za rasvjetu i manje elektromotore i 310 V za tramvaj.

elektricna centrala u Sarajevu

Potrošnja u Sarajevu je brzo rasla, pa je snaga TE „Sarajevo“ više puta povećavana rekonstrukcijama postojećih i nabavkama novih kotlova i mašina, u 1897., 1904., 1912., 1928. godini kada je imala 2890 kW instalisane snage generatora i to 2130 kW na izmjeničnom i 750 kW na istosmjernom naponu. Potrošačka zona nije izlazila van užeg dijela grada, od željezničke stanice na donjoj i Jajce kasarne na gornjoj strani grada.

Godine 1909. godine počelo je uvođenje trofaznog proizvodno – prenosnog i napojnog napona, sa 3 kV naponom na izlaznoj strani, što je omogućilo da se 1910. godine priključe na Električnu centralu naselja na Alipašinom mostu i Ilidži, a 1928. godine je dovedena električna energija Butmiru, Kotorcu i Rajlovcu i 1938. godine Hadžićima, Pazariću i Tarčinu.

TE „Sarajevo“ je trošila ugalj iz rudnika Breza.[2] Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine[3]

elektricna rasvjeta na obali

ELEKTRIČAN PROMET U SARAJEVU

Od proljetos Sarajevo imade jednu novu tekovinu, koju još mnogi napedniji gradovi u svijetu nemaju. To je električno osvjetlenje grada i električan tramwaj. Slike predočavaju čitaocima unutrašnjost električne fabrike u Sarajevu (u donjim Hisetima pored Miljacke), u kojoj nekolike dinamo makine proizvode električnu snagu za osvjetljenje i promet za tijem nekoliko vagona za promet električnog tramwaja. Daleko bi nas odvelo, kad bismo htjeli da opišemo cijelo ustrojstvo ove naše tekovine. Napominjemo samo toliko, da se u dnu slike iz električne fabrike opaža na duvaru naročit stroj, sa kojeg se pušta i ravna električna snaga po cijelom gradu. To valja vidjeti svojim očima, pa da se mogne shvatiti. Što se tiče električnog tramwaja, napominjemo, da on svoju prometnu silu dobiva iznad zemlje pomoću razapete debele žice , s kojom je skopčan.

elektricni promet u sarajevu

Električna snaga sa te žice prenese se u donji dio vagona, u kojem je smještena makina, koja pokrene i tjera točkove od wagona, a kočijaš s prijed vagona udešava tu pokretnu snagu, onako kako mu treba dok vagon vozi ili kada hoće da stane. Publika sjedi u vagon rahat i vozi se tako brzo i glatko kao po ledu. Svakih 20 dekika polazi po jedan vagon sa svoje početne stanice u propisanom pravcu. Za sad vozi električan tramwaj na dvije strane grada do duhanske fabrike; od Latinske ćuprije duž Appelove obale i do katoličke crkve u Ferhadiji i Ćemaluša ulicom. A od Duhanske fabrike vozi opet dalje do kolodvora naše željeznice. U ovom potonjem pravcu (kroz grad) vozi naročit električni tovarni vagon, kojeg takogjer vidimo na slici. Onaj imade dvostruku električnu snagu, jer vuče za sobom po nekoliko natovarenih ili praznih vagona od željeznice do gradskog kolodvora ili obratno.

Da naš električan tramwaj radi najljepsim uspjehom u Sarajevu, po sebi se razumije!

juni 2018 pripremio i uredio MIRZA HASANEFENDIĆ

About mirzahasanefendic

Née en Bosnie-Herzégovine, dans la vile de Sarajevo, Mirza hasanefendic eu une brillante carrière d'ingénieur, journaliste, écrivain et merveilleux père de famille...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.