KO JE SVE STANOVAO U MAHALAMA IZNAD BAŠČARŠIJE!

piše ŠERIFA ŠEKA ŠARAC

KO JE SVE STANOVAO U MAHALAMA IZNAD BAŠČARŠIJE!

Većina ljudi koja je poslovala na Baščaršiji stanovala je u njenoj blizini i daljoj okolici.Pomenuću meni poznate porodice u pojedinim sokacima:

Nad Kovačima:Skender(imao kuću i obućarsku radnju);

Abdesthana: porodica hadži-hafiza Vranića(imam istoimene mahale),

Porča,Rašidagić,Fehimović,Mašić,Stanišić,Ramadanović;

Halilbašića:Lalić(Sejdehanuma je bila učiteljica ručnih radova u mektebu),Cekro,Sulejmanpašić,Firdus,Imamović,Zildžo;

Očaktanova:Pašić,Tufo(iz ove porodice je majka poznatog putopisca Zuke Džumhura),Hadžišabanović,Užičanin(iz ove kuće je jedan od prvih taksista u Sarajevu),Mađarević,Kundur,Sokolović,Telalagić,Arslanagić,Spaho(iz ove porodice poticale su dvije znamenite ličnosti:šef stranke Jugoslavenske muslimanske organizacije i ministar Mehmed i njegov mlađi brat reisu-l-ulema Fehim),Babić,Sidran,Pilav;

Hadžijamakova:Šalaga,Arifović,Muftić,Osmanagić,Kapidžić;

Džinina:Bajraktarević,Bektašević,Hadžihasanović,Nezirhodžić,Tataragić,Biserović(iz ove porodice je Razija,prva žena ginekologinja u Sarajevu koja je završila studije u Parizu),Šišić,Kurto,Brko;

dzinina ulica 1

 

Arapova:Hadžikadić,Ahmetašević,Krečo,Sikirić,Smajiš,Hadžijamaković,Gvozden;

Mlini:Ovom ulicom tekao je jedan krak rijeke Mošćanice, na kojoj su nekada bili mlinovi,po kojima je i ova ulica dobila ime),bile su ovdje poznate porodice Zildžić i Hadžić;

Džinić-age:Abdomerović,Mušić,Ablaković,Potogija,Ribić,Jerlagić;

Zildžić Avdage; Muftić, Beglerović, Ahmetašević, Karasalihović, Smajilagić, Halilbašić,Novalija,Vodopić,šećibović,Paloš;

Saburina:Žoga i Džubo;

Požegijina:Kulenović,Trajo,Bajraktarević,Fazlinović,Tunjo,Muminović,Gandura(stari hadži-Arap,imam u džamiji na ćošku sokaka Požegijine i Kulina bana, Užičanin (sarač koji je već pomenut)  Ruždić,Gorušanović,Lazović,Logo,Semić,Bečarević,Musakadija,Nanić;

Sumbul-česma:Spaho,Lumanović(porodica iz koje potičem kupila je ovu kuću od Džulizarevića 1935.g.,znatno je adaptirala,i pored ostalog,tom prilikom uredila i ubuduće održavala jednu od najljepših Sarajevu),Šaćirbegović, Rezaković, Hrvo ,Smaka,Glibo,Arifhodžić(Fuad,poznati slikar akvarelist),Tucak,Adžanel,Čato(od ove porodice je majka poznatih sarajevskih ljekara Nakaša,od kojih jedan nosi ime dede Abdulaha),Telalagić,Mujagić,Željo,Kolasović,Purivatra;

Hadžišabanovića:Ajdinović,Kulender,Gvozden,Džino,Musakadić;

Nova mahala:Zubović Nikšić, Jamakosmanović, Piljević, Mešetović, Kozarić Zlatar,Tokmo,Mlinarić,Kofrc,Šupa;

Ovo su prezimena porodica koje su stanovale u navedenim ulicama i sokacima,a bile,na određeni način,vezane poslom,obavezama i raznim potrebama za Baščaršiju u vrijeme moga djetinjstva,prije II svjetskog rata.Živim sa uspomenama na te ljude,od kojih mnogi više nisu među nama,zahvalna im za dobra djela koja su činili i ostavili u naslijeđe našem Sarajevu.

objavljena juni 2018 napisala Šerifa Šeka Šarac

About mirzahasanefendic

Née en Bosnie-Herzégovine, dans la vile de Sarajevo, Mirza hasanefendic eu une brillante carrière d'ingénieur, journaliste, écrivain et merveilleux père de famille...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.